top of page

יש מספיק זמן!

המצב הזה של - מעט מדי זמן או הרבה מדי מה לעשות – הוא מצב נפוץ עבור רובנו. 

נדמה, שהדרישות והמטלות היום יומיות "בולעות" את הזמן כל יום, ונשאר כל כך מעט זמן לעשות את הדברים מהם אנחנו נהנים.

 

אבל  - יש לכל אחד מאיתנו בחירה לגבי השקעת הזמן שלנו.

איזון נכון בין מה שצריך לעשות ומה שרוצים לעשות מוביל לשמחה והצלחה.

יש מספיק זמן לעשות את מה שבאמת חשוב!

 

המדריך הזה יקרב אתכם להיות מאסטרים של השימוש בזמן שלרשותכם.

נדרשים זמן והשקעה להפוך את יכולות ניהול הזמן להרגלים – אבל זו השקעה סופר חכמה.

המדריך הזה, ושעתיים או שלוש יקנו לכם טכניקות רבות ערך לניהול הזמן והחיים שלכם.

 

כשתסיימו את הסדנא העצמית הזו:

Golden Watch

 תכירו את עצמכם טוב יותר

תהיה בידכם מפה של מטרות עתידיות

ואולי.. תגשימו כמה חלומות...

ליצירת קשר:


נילי רותם
מובילה מנהלים להצלחה

neeli@neelirotem.co.il

054-4945998

bottom of page